ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก

Key: C, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: VOC

Verse 1
C                                     G    C
ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกัน..อีก
F                                        C
เฝ้ารักษาปกป้องประคองท่าน
G                            G         C
ทรงบันดาลแต่สุขเกษมศานต์
            F                    C   G7    C
ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกัน....อีก

Chorus
           C              F
จนเราเจอ จนเราเจอ
           C                    G
จนเราเจอ ที่บาทพระเจ้า
           C              F
จนเราเจอ จนเราเจอ
            C                   G7           C
ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกัน....อีก

Verse 2
ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก
ขอพระองค์ปกป้องคุ้มครองท่าน
และทรงโปรดทุกวันมีอาหาร
ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก

Verse 3
ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก
ถ้าความบาปรบกวนท่านมากมาย
ขอพระหัตถ์พระองค์ทรงคุ้มภัย
ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก

Verse 4
ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก
ให้ความรักดำรงทุกเวลา
แม้ความตายจะมาอยู่ตรงหน้า
ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก