โลกนี้พระเจ้าประทาน

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

           C       G7        C            F                    G7
1. โลกนี้พระเจ้าประทาน   เป็นบ้านอาศัยชั่วคราว
       C                Em        Am      C          G7          C      
เมื่อถึงเวลาคราต้องจากไป        ใครๆ ไม่พ้นความตาย
                F        C       F                          G7  
โลกนี้เราอยู่ไม่นาน    สวรรค์คือบ้านของเรา
       C                       Em        Am     C          G7    C            
และที่นั่นเราไม่ต้องพรากจากกัน     เราอยู่สวรรค์นิรันดร์

2. โลกนี้เป็นที่สวยงาม พระเจ้าทรงสร้างเพื่อเรา       
คนโง่เขลาลืมว่าเขาต้องตาย จึงหลงงมงายหลายปี
วันนี้เชิญท่านทั้งหลาย กลับใจเชื่อพระเยซู         
พระองค์ทรงยอมตายบนไม้กางเขน เพื่อล้างบาปเวรของเรา

3. โลกนี้ล้วนอนิจจัง ไม่ยั้งไม่ยืนเสมอ 
หลายคนละเมอว่าของจีรัง แต่ท่านจะหวังอะไร
ความรักพระเจ้าแน่นอน ไม่สั่นไม่คลอนปรวนแปร  
ถ้าเราไว้ใจในองค์พระเยซู จิตใจเราสุขสบาย