พักพิงในพระเจ้า

Key: A, Tempo: 80, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int: D C#m F#m Bm E A
A                          Bm             E7                                      A  C#m F#m  
เมื่อทะเลต้องพบมรสุมแปรปรวน    ชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้น
                                                 Bm          B7                            E7              
ยามทุกข์เจียนตายดุจดั่งโดนคลื่นซัดสาด  ขาดที่กำบังไร้ที่พักพิง
(A)                                  Bm       E7                                 A    C#m F#m
แต่อย่าลืมว่าพระองค์เฝ้าดูเราอยู่    พร้อมที่จะชูใจที่อ่อนแรงระอา 
                                            Bm         E7                                     A
อย่าหันไปจากพระพักตร์ที่แสนเมตตา   มอบชีวิตให้พระองค์นำพา
    A7    D                       A                                  F#m   E       A                        
         *พักพิงในพระเจ้า พักพิงในพระองค์  พระทรงเป็นศิลามั่นคง
   A7     D                       A                                      F#m         Bm         E7 
         พระองค์เป็นพระเจ้า พลังความรอดบาป  ทรงเป็นโล่ เป็นกำบังที่เข้มแข็ง
         A  C#m F#m    Bm           E                   A 
**ต่อไปนี้  ฉันจะไม่     ต่อสู้เพียงลำพัง    เพราะพระองค์ผู้ทรงมีชัยเหนือ
        C#m       F#m              Bm       E7         A
ความตายความบาป      ทรงเดินไปเคียงข้างฉัน

Out: D C#m F#m Bm E A

Other Rendition

VOC


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 07-Mar-2021