พระเยซูที่รัก

Key: A, Tempo: 105, Time Signature: 4/4
Source:

A        F#m                    Bm               E
**พระเยซูที่รัก พระองค์ทรงรักมากมาย 
A           F#m              Bm       E    A
พระเยซูที่รัก พระองค์ยอมพลีเพื่อเรา 
           A                              F#m             A               F#m
     1. มองดูที่กางเขนโสภานั้น ทุกคืนวันยอมเพื่อข้า 
            A          F#m                       Bm                 E
     ทุกเวลาพระองค์บริสุทธิ์ ช่วยข้าหลุดพ้นจากบาป 
A                                             F#m               A             F#m
2. เมื่อข้าทุกข์พระองค์ทรงปลอบโยน พระคุณล้นดวงใจข้า 
               A                        F#m           Bm        E
เช็ดน้ำตาโดยพระหัตถ์พระเยซู ช่วยเชิดชูกู้ชีวัน

Other Rendition

VOC