ข้าวางทุกสิ่ง

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

Intro: |G |D/F# |G |D/F# |
        G                D/F#                 G                   D/F# 
ข้าจะนิ่งและฟัง พระองค์  เพราะทรงเป็น พระเจ้าของข้า
        G                Bm                  Asus4 Asus4 A 
แม้ในความกันดาร  แม้ไม่มีทางเดินต่อไป
                G                 D/F#               G            D/F# 
   สอนข้าเดินในทาง พระองค์ ให้ข้ามั่นคง ไม่หวั่นไหว
               G                 Bm           Asus4 Asus4 A 
  ข้าได้พักสงบ เมื่อข้ายึดพระองค์ เอาไว้
              D/F#       G         Bm Asus4             D/F#          G             Bm            Asus4 
       *ข้าวาง... ทุกสิ่ง    ข้าเชื่อ... วางใจ    ในความ.... มืดมน  ข้ารอคอย.... พระองค์
               D/F# G9            Bm Asus4 
        สัมผัสข้า          สัมผัสข้า
                           D/F#     G9           Bm       Asus4 
   Bridge 2: แม้ในความมืดมน  ข้าวางใจพระองค์
                           D/F#         G9         Bm       Asus4 
                   ข้าวางลงในทุกๆสิ่ง  ข้ารอคอยพระองค์
 D/F#   G9    Bm    Asus4   x 2
                      G                D/F#                 G                   D/F# 
Ending: ข้าจะนิ่งและฟัง พระองค์  เพราะทรงเป็น พระเจ้าของข้า
Ending: G    D/F#   G   D/F#