ฮาเลลูยา (กลอรี่ มิวสิค)

Key: G, Tempo: 70, Time Signature: 6/8
Source:

Int: G  Em  G Em
         G                      Em                    G                         Em
1:ข้ารักพระองค์  หมดทั้งดวงใจ พระองค์ประทาน ความหวังในใจ 
   C                            D                   G    D      G             C            D  
ข้าจะร้องสรรเสริญถวายแด่ พระองค์          พระกรุณานำข้าผ่านพ้น  
        Em                  C                D                     B7               Em
สิ่งเดิมเลยไป สิ่งใหม่ได้พบ   จิตใจของข้าสรรเสริญว่า ฮาเลลูยา 
                        C              Em              C              G  G/D   G Em G Em
             C: ฮาเลลูยา   ฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา   ฮา เล ลู.......ยา 
         G                   Em                    G                         Em
2: ข้ารู้พระองค์  ทรงเป็นพระเจ้า  พระองค์เติมเต็มความรักพระคุณ 
   C                            D                   G     D        G                           C            D  
ข้าจะร้องสรรเสริญโมทนา  ขอบพระคุณ       โปรดทรงนำข้า  จากแดนความตาย 
      Em                  C                D                B7               Em
และทรงประทานให้ข้าเป็นไท  บัดนี้ข้าร้องสรรเสริญว่าฮาเลลูยา