พระยาห์เวห์ผู้เดียว

Key: C, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source:

Intro: F G/F Em7 Am Dm7 Gsus4 G 
                C                         G/B                        Am                            Gm7 
ไม่มีนามใดๆ อาจเทียบกับพระองค์  พระยาห์เวห์ผู้ทรง ยิ่งใหญ่และครอบครอง
C7              F         G/F       Em7      Am          Dm7                   G  Gsus4 
ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง  เมตตาไม่ทอดทิ้ง หัวใจที่ถ่อมลง
                                     C                   G/B                   Am                     Gm7 
       2. พระองค์ประทานฝน เพื่อที่จะเลี้ยงดู  พระองค์ทรงรับรู้ เรื่องราวที่ทุกข์ใจ
       C7              F         G/F       Em7      Am          Dm7                            G  Gsus4 
       พระองค์จะตอบ ไม่ว่านานเท่าไหร่   แค่เชื่อและฝากไว้ พระองค์ไม่ทอดทิ้ง
                      C                       Asus4/B   E7       Am              G6    Fmaj7     
* ไม่มีพระเจ้าใด นอกจากพระยาห์เวห์  ผู้เดียว   ผู้ทรงเป็นความหวังของข้า
   Gsus4          C                    Asus4/B E7   Am        G6       Fmaj7 
พระองค์นั้นสมควร ที่จะรับคำ สรร(ะ)เสริญ  ทรงไถ่ให้ชีวิตกับข้า
 Em7         Dm7                  G13                C            (G)
พระองค์ผู้เดียว เป็นผู้ครอบครองตลอดนิรันดร์
                           C                       G/B                              Am                        Gm7 
       3. ผู้ที่หมดกำลัง เข้ามาเติมเรี่ยวแรง    ยากจนหรือแร้นแค้น ให้พระองค์เลี้ยงดู
       C7              F         G/F       Em7      Am          Dm7                          G   Gsus4 
        หนทางลำบาก พระองค์จะช่วยกู้    อับอายและอดสู พระองค์ไม่ทอดทิ้ง
     E7 Asus4 Am     Dm7                 G13 
Last Line: พระองค์เท่านั้น องค์พระยาเวห์ พระเจ้าของข้า
Outtro:   F G/F Em7 Am Dm7 Gsus4 G C