องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

     D 
 1. องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่
                                           A7
องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกร
D                          Bm
ชาวสวรรค์และโลกา
D                     Bm
พากันร้องสรรเสริญว่า
D                       A7        D
องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

Verse 2
เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่
เรารับใช้พระเจ้าเกรียงไกร
ชาวสวรรค์และโลกา
พากันร้องสรรเสริญว่า
เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่