มานี่เป็นเวลามนัสการ

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

Intro: D G D / A Em D G / D G D / A Em D G / D              
  D                         G    D       
*มา... นี่เป็นเวลานมัสการ
 A                        Em   D   G       
มา... นี่เป็นเวลาถวายดวงใจ
 D                        G   D       
มา... นมัสการดั่งที่เป็น
A                                    Em D  G       D
มา... ต่อหน้าพระองค์ดั่งที่เราเป็น       มา...
    G                                       D       
1.สักวันทุกลิ้นจะยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้า
     G                                D       
สักวันทุกเข่าจะก้มกราบลง
       G                                    Bm       
แต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าจะเป็นของบรรดา
    Em                     A       
ผู้เลือกและรับพระองค์