ลำธาร

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: VOC

Intro: E/G# A D E
      A     E/G#  A                 D                 E       A     E/G#    A       
1. ขอให้ข้าได้อยู่   ในความรักของพระองค์ ตลอดวัน และคืน
              D                  E                  F#m    E                C#m                     
ในอ้อมแขนของพระองค์   ให้ย่างเท้าทุกก้าวเดิน   ในทางของ
        D
พระองค์
               A      E/G#      A                  D                E    A     E/G#                  
          2. และเมื่อข้าเข้าใจ   ในความรักของพระองค์  อบอุ่นใจ
          A                D                  E              F#m    E      C#m
เหลือเกินในอ้อมแขนของพระองค์  สุขจนล้นหัวใจไม่อาจ
             D      D  E   A
เก็บเอาไว้  เพียงผู้เดียว
         D                                 A                  D              E          
**ให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลหลั่ง ให้แสงทองของพระองค์ส่อง
       F#m   E
ภายใน
               D             E               C#m              D            Bm      E         
ประกาศไปถึงเรื่องราว   รักยิ่งใหญ่ของพระองค์   ที่มีในชีวิตข้า
           A
ตลอดไป

Other Rendition

Sila Church