พระองค์อยู่ด้วยโลก คล้ายสวรรค์

Key: G, Tempo: 115, Time Signature: 4/4
Source:

Int: G  C  G  D [STOP]
               G                     C                       G            
1  เมื่อพระเยซู ช่วยข้ารอดบาป โลกนี้กลับกลาย คล้าย
         D                                G                     C         
เมืองสวรรค์  ท่ามกลางความทุกข์ วิโยคโศกศัลย์ 
               G                D          G     [STOP]
พระองค์อยู่ด้วย    โลกคล้ายสวรรค์
                       C           Em                    Bm                     D
         **โอ ฮาเลลูยา ข้ายินดี เมื่อพระองค์โปรด ยกโทษบาปข้า 
                    G (Am-Bm)    C  (BmCm)               G            D      G     [STOP]
          บนบก ในน้ำ       ที่ไหนไม่ว่า       พระคริสต์อยู่ด้วย โลกคล้ายสวรรค์ 
                     G                   C                     G    
2. ครั้งหนึ่งสวรรค์ อยู่ไกลนักหนา แต่เมื่อพระคริสต์ 
             D                G                      C                     G        D        G  [STOP]
ทรงยิ้มกับข้า  ความสุขจึงมี ภายในวิญญาณ  คือสุขสำราญ ตลอดเวลา
                        G               C                     G                   D    
        3. อยู่ลุ่มแม่น้ำ หรือบนภูเขา อยู่ในวังเจ้า หรือในโรงนา
                   G                C              G        D        G  [STOP]
        เราอยู่ที่ไหน ก็ไม่สำคัญ พระเยซูอยู่ ก็คล้ายสวรรค์