พระองค์อยู่ด้วย โลกคล้ายสวรรค์ Where Jesus is, ’tis heaven

Key: G, Tempo: 115, Time Signature: 4/4
Source:

Int: G  C  G  D [STOP]
               G                     C                       G                                D
1  เมื่อพระเยซู ช่วยข้ารอดบาป โลกนี้กลับกลาย คล้าย เมืองสวรรค์  
Since Christ my soul from sin set free, This world has been a heaven to me;
             G                                 C                      G                D          G     [STOP]  
ท่ามกลางความทุกข์ วิโยคโศกศัลย์  พระองค์อยู่ด้วย    โลกคล้ายสวรรค์
And ’mid earth’s sorrows and its woe, ’Tis heaven my Jesus here to know.
                       C           Em                    Bm                     D
         **โอ ฮาเลลูยา ข้ายินดี เมื่อพระองค์โปรด ยกโทษบาปข้า
         O hallelujah! yes, ’tis heaven, ’Tis heaven to know my sin's forgiven; 
                    G (Am-Bm)    C  (BmCm)         G            D      G     [STOP]
          บนบก ในน้ำ    ที่ไหนไม่ว่า  พระคริสต์อยู่ด้วย โลกคล้ายสวรรค์
         On land or sea, what matters where? Where Jesus is, ’tis heaven there. 
                     G                   C                     G    
2. ครั้งหนึ่งสวรรค์ อยู่ไกลนักหนา แต่เมื่อพระคริสต์ 
Once heaven seemed a far-off place, Till Jesus showed His smiling face;
             D                G                      C                     G        D        G  [STOP]
ทรงยิ้มกับข้า  ความสุขจึงมี ภายในวิญญาณ  คือสุขสำราญ ตลอดเวลา
Now it’s begun within my soul, ’Twill last while endless ages roll.
                        G               C                     G                   D    
        3. อยู่ลุ่มแม่น้ำ หรือบนภูเขา อยู่ในวังเจ้า หรือในโรงนา
       What matters where on earth we dwell? On mountain top, or in the dell,
                   G                C              G        D        G  [STOP]
        เราอยู่ที่ไหน ก็ไม่สำคัญ พระเยซูอยู่ ก็คล้ายสวรรค์
       In cottage, or a mansion fair, Where Jesus is, ’tis heaven there.