วันนี้เป็นวัน

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

C                                                G7
วันนี้เป็นวัน  วันนี้เป็นวัน  ที่พระเจ้าตั้งไว้  ที่พระเจ้าตั้งไว้
G7                                                            C
จงชื่นชมยินดี จงชื่นชมยินดี    และร้องเพลงสรรเสริญ

และร้องเพลงสรรเสริญ
    F                         C              F                                    C
   วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้   จงชื่นชมยินดีและร้องเพลง

    สรรเสริญ
    C                                                    F  G7 C
    วันนี้เป็นวัน   วันนี้เป็นวัน     ที่พระเจ้าตั้งไว้
C                                                                       G7
This is the day,  This is the day   That the lord has 

made, That the lord has made
G7                                                                  C
We will rejoice, we will rejoice   And be glad in it,

And be glad in it !
      F                                         C
    This is the day   That the lord has made,
     F                                           C
    We  will  rejoice  and  be  glad  in  it!
     C                                                                        F7    G7
    This is the day   This is the day  That  the  lord  has 
        C
     made