ไม่มีใครเหมือนพระองค์

Key: F, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

F      C/E                  Bb/D  F/C 
 ไม่มีใครเหมือนพระองค์   
  Bb   F/A            Gm7               Csus4  C
 ไม่มีใครสัมผัสใจฉันเหมือนพระองค์
F            C/E               F                Bb
  แม้ฉันแสวงหาตลอดชั่วนิจนิรันดร์    ก็ตาม
F               Csus4      F
 ไม่มีใครเหมือนพระองค์
                  Bb                       F               Dm
 พระองค์ดำรงเมตตาคล้าย   ดัง  แม่น้ำกว้าง
        Gm        C                      F
 และการเยียวยามาจากพระองค์
 Bb           C                  F                Dm
 ลูกทุรนทุรายอยู่ปลอดภัยในอ้อมแขน                                  
Gm             Bb          C
  ไม่มีใครเหมือนพระองค์