ราชาแห่งดวงใจ

Key: A, Tempo: 55, Time Signature: 4/4
Source:

A                    C#m7              D             E        A 
พระสิริเป็นของพระองค์  พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมข้าขอนมัสการ
          D                 E          C#sus   C#       F#m7
ให้แผ่นดินเปรมปรีดิ์โห่ร้อง  เปล่งเสียงถวายสรรเสริญ
               Bm7    E             A
และก้มกราบลง   นมัสการพระองค์
                   Dmaj7   E/D         C#m7                 F#m7
        **ข้าจะนมัส.......การ  ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
                   Bm7           E              A   
        เพราะพระองค์คือทั้งสิ้น ที่หัวใจข้าต้องการ
                 Dmaj7  E/D          C#m7               F#m7
        ข้าขอถวายวิญญาณ  จะมอบวางชีวิตแทบพระบาท
                Bm7            E               A
        พระเจ้าของข้า  ราชาแห่งดวงใจ

Other Rendition

VOC


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 25-Apr-2021