ขอให้พระเกียรติ

Key: F, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

           F            Bb                F                            C7
ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์   ในวันนี้และนิรันดร์ (2)
                C7                 F                 C7                F
   แด่พระองค์   แด่พระองค์  แด่พระองค์  แด่พระองค์
           F            Bb                 F        C7               F
ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์   ในวันนี้และนิรันดร์