ข้าสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่

Key: F, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

      F                  Dm               Bb                            C7
ข้าสรรเสริญ  พระเจ้ายิ่งใหญ่       ไม่มีใครเหมือนพระองค์
   F                Dm            Bb                                   C
นมัสการ   โอ้จอมราชา          จิตข้าขอเทิดทูนพระองค์  
 Bb    F       Dm              Gm         C7
ข้าขอบูชา        กษัตราผู้ทรงชอบธรรม
     F             Dm                    Bb        C7                   F
ข้าสรรเสริญ  พระเจ้ายิ่งใหญ่      ไม่มีใครเหมือนพระองค์