ฉันมีความสุขดุจธง

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

D                                    G                     D
ฉันมีความสุขดุจธง           โบกอยู่เหนือวังแห่งจิตใจ
                                    A7                                      D
โบกอยู่เหนือวังแห่งจิตใจ  โบกอยู่เหนือวังแห่งจิตใจ
                 D                                    G                    D
ฉันมีความสุขดุจธง           โบกอยู่เหนือวังแห่งจิตใจ
                                  A7                D    D7
เพราะพระคริสต์ทรงสถิต   ณ    ที่นั่น
                  G                                    D
 **   ชักธงขึ้นสู่ท้องฟ้า        ให้ชาวโลกได้เห็น
                   A7                               D         D7
       ให้ชาวโลกได้เห็น        ให้ชาวโลกได้เห็น
                      G                                D
       เราชักธงขึ้นสู่ท้องฟ้า   ให้ชาวโลกได้เห็น
                         A7                              D
       เพราะพระคริสต์ทรงสถิต  ณ  ที่นั่น