ข้าขอบพระคุณ

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

Intro

     D                  Bm              Em
ข้าขอบพระคุณที่พระเยซูทรงเลี้ยงดูข้า
      A                                 D
ข้าขอบพระคุณที่พระเยซูพิทักษ์รักษา
      Bm              F#m
ข้าขอบพระคุณที่คอยเฝ้าดู
      G                    D
ข้าขอบพระคุณองค์พระเยซู
         Bm                    F#m     G            D
***ขอบคุณพระองค์ทรงประทานทุกๆสิ่งแก่ข้า
          Bm                   F#m  C                A
     ขอบคุณพระองค์ทรงเมตตารักษาข้าให้หาย
          Bm                   F#m      G                 D
     ขอบคุณพระองค์ทรงอยู่ด้วยพร้อมช่วยข้าเสมอ
         G                       A                  D
     ข้าขอบพระคุณ ข้าขอบพระคุณองค์พระเยซู

Other Rendition

TMC