โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4
Source:

G            D7             C                        D7   
โฮซันนา โฮซันนา  โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด (2)
         C          D         G (D)  C          D        G (D)
         * ข้าขอยกพระนาม         ด้วยดวงใจโมทนา
      C            D                 G    Bm  Em
         เทิดพระเกียรติแด่พระเจ้า  ของ  ข้า
          C                     D7     G   (D)
         โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด
     G          D              C                    D 
พระสิริ คำสรรเสริญ   ขอจงมีแด่จอมราชา (2) (*)

Other Rendition

VOC


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 28-Mar-2021