แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ

Author: Colors song 1
Key: A, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

A                           C#m F#m                Bm            D      E7
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ     แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ
          C#m           F#m                      Bm          E7
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ     สรรเสริญพระบารมี
            A      C#m F#m                       Bm         D  E7
ด้วยโลหิตไถ่ชีวิตข้า                 ด้วยฤทธาชุบชีวิตข้า
           C#m          F#m                     Bm        E7  A
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ     สรรเสริญพระบารมี