พระคุณพระเจ้า ศรัญย่า

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

          D                      G/D     D         D                    A/D
1พระคุณพระเจ้า  นั้นแสนชื่นใจ   ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน
        D                      G           D
 ครั้งนั้นฉันหลงพระองค์ตามหา
                      A/D   D
 ตาบอดแต่ฉันเห็นแล้ว
           D                    G/D            D
2.บ่วงมารวางไว้ทุกข์ภัยหลายอย่าง
        D                     A/D
ตามทางฉันพ้นมาแล้ว
       D                        G              D
แต่เพราะพระคุณฉันจึงคลาดแคล้ว
                       A/D    D
พระองค์นำฉันกลับบ้าน
                     G              D                     G                 D
** ร้อง ฮาเลลูยา    ฮาเลลูยา    ร้องฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา
                   G                D                         Em7     A7   D
    ร้อง ฮาเลลูยา     ฮาเลลูยา     ร้องฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา
            D                G/D   D          D                      A/D
3. พระเจ้าประทานแต่สิ่งที่ดี  พระธรรมให้มีความหวัง
            D                       G        D               A/D   D
    พระองค์คุ้มครองป้องกันทุกที  เมื่อมีสิ่งชั่วบีฑา 
          D                        G/D     D           D                   A/D
1.พระคุณพระเจ้า  นั่นแสนชื่นใจ ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน
          D                      G          D
   ครั้งนั้นฉันหลงพระองค์ตามหา
                         A/D  D
   ตาบอดแต่ฉันเห็นแล้ว  ( ** )
                          Em  A                    D
***พระคุณประเสริฐ  พระคุณพระเจ้า  ***