คริสตมาสเป็เวลา

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

Intro: Em A A7 D
       C                  Em  Am                    C
    คริสตมาสเป็นเวลา  คริสตมาสเป็นเวลา  
    F                   G                  C  G7  (C7)
คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก  (2)
        F                Em            F                   C       
บ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจ  ทิ้งให้ชีวิตหม่นหมอง  
        F                 Em                  G
เฝ้ามองมีใครบ้างไหมที่คอยเข้าใจ
       F             Em             F                C 
ข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้  สายใยใจรักผูกพัน  
        F              G            C
พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า