ข้ายกเสียงขึ้น

Author: อ ประยุทธ สาริมาน
Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4
Source: Colors Song 3

G                G                               C
ข้ายกเสียงขึ้นด้วยเพลงสรรเสริญพระนาม 
               D7                            G
ข้ายกมือขึ้นด้วยใจต้องการเดินตาม
               G                               C
เติมข้าให้เต็มด้วยความรักของพระองค์
                D7                                G
เพื่อให้ปากข้า ร้องเพลงสรรเสริญมั่นคง
                   G       G7   C         G           Em                   Am   D7
     * ร้องว่า ฮาเลลูยา    ฮาเลลูยา สรร(ะ)เสริญยกย่องพระนาม
                  G       G7   C         G             D7                 G
      ร้องว่า  ฮาเลลูยา    ฮาเลลูยา สรร(ะ)เสริญยกย่องพระนาม

Other Rendition

Sila Church
VOC


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 28-Mar-2021