ข้าต้องการพระองค์

Key: G, Tempo: 75, Time Signature:
Source: VOC

Intro:  G Em9 C G/B Am7 Dsus4 D 
G                    D/E     Em        C                     G/B        Am                     Dsus4   D 
ขอ วางทุกสิ่งลงที่พระบาท      ทุกความดีและความงามล้วนเป็นของพระองค์
G                           D/E           Em       C              G/B         Am                 Dsus4   D 
แม้ความสำเร็จหรือความทุกข์ตรม    ข้าก็ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าพระองค์
         Em     Em7/D           Em/C#             C                            Dsus4     D 
          *ไม่มีอะไร........ในโลกใบนี้   ที่ข้าจะเสาะหา และนมัส.........การ
                      G            G/B       C            Dsus4  D        G                G/B     C                      Dsus4  D 
    **(โอ) ข้าต้องการพระองค์    พระองค์เท่านั้น          ข้าต้องการพระองค์    เพียงพระองค์เท่านั้น
           Em           A7            C      Dsus4     G 
    ที่ข้าจะรักไปจนหมดลมหายใจ.....คือพระองค์
Instru:  G/B  C  A/C#  D x2