ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ชาวโลก

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

         C     G7        C         G     C           F      G7      Am 
   1.  ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจยินดี      มีพระราชาประสูติ
      C                              C
คือพระเยซู เสด็จลงมา  ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ
     G7                                     C        F             C    G7    C
ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ  ให้เรา ให้เรา   ร้องเพลงสรรเสริญ
         C     G7         C      G        C             F         G7         Am
 2.   ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ชาวโลก  พ้นทุกข์พ้นโศก เบิกบาน
       C                                         C
พฤกษาไร่นา  ภูเขาลำธาร  ประสานสำเนียงยินดี
     G7                                C            F            C    G7  C
ประสานสำเนียงยินดี  ประสาน ประสาน   สำเนียงยิน   ดี
      C    G7       C                  G    C               F              G7      Am
3.  อย่าให้บาปชั่ว และความเลวทราม  เป็นหนามเสียดแทง ในใจ
       C                                      C
ความรักเมตตา ของพระเยซู  บันดาลให้เรากลับใจ
      G7                              C               F          C    G7 C
บันดาลให้เรากลับใจ  บันดาล    บันดาล   ให้เรากลับใจ
     C     G7          C          G             C                F      G7  Am
4. พระองค์ครองโลกด้วยความเที่ยงธรรม  ทรงนำด้วยกรุณา
   C                                                   C
รังสีชอบธรรม ประจักษ์แก่ตา  ความรักประหลาดหนักหนา
       G7                                          C             F          C         G7    C
ความรักประหลาดหนักหนา  ความรัก  ความรัก   ประหลาดหนักหนา