มาฟังเพลง มาฟังเพลง Jingle bell

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

            D             D                             G                      D
         **มาฟังเพลง มาฟังเพลง     ครื้นเครงวันคริสต์มาส
           G                     D                                E                          A
         จงประกาศความเปรมปรีดา  ด้วยการร้องบทเพลงสรรเสริญ
           D             D                         G     D                   D
         มาฟังเพลง มาฟังเพลง   ครื้นเครงวันคริสต์มาส
            G                    D                              A                        D
         จงประกาศความเปรมปรีดา  ด้วยการร้องบทเพลงสรรเสริญ
      D                     D            G                  Em                  A                       D
1. ทุกคนมีความสุข สนุกและสามัคคี ต่างร้องเพลงยินดี พระเยซูทรงเสด็จมา
D                                                          G              Em                A                 A        D
พระคริสต์ทรงบังเกิด  เชิญเถิดเชิญสิเข้ามา ต้อนรับองค์พระบุตรา  ทั่วโลกาพากันชื่นชม
            G                                  C       G                         C              G
       *Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!  Oh what fun it is to ride
                   A7             D7
       In a one-horse open sleigh, hey!
  G                                    C                             Am              D7                      G
1. A day or two ago, I thought I'd take a ride  And soon Miss Fanny Bright was seated by my side
    G                                              C                                         Am         D                D7             G    D7
The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot  We ran into a drifted bank and there we got upsot. Oh!
              G                                C                            Am              D7                    G
        2. A day or two ago, the story I must tell  I went out on the snow and on my back I fell
                                          C                                               Am            D              D7                G      D7
         A gent was riding by in a one-horse open sleigh  He laughed at me as I there lay but quickly drove away.  Oh!
G                                           C                                       Am              D7                           G
3. Now the ground is white, go it while you're young  Take the girls along and sing this sleighing song
     G                                     C                                           Am              D               D7                     G     D7
Just bet a bobtailed bay, two forty as his speed.  Hitch him to an open sleigh and crack! you'll take the lead. Oh!