ขอให้มีความสุขวันคริสตมาส

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

G                            C                        A7                        D
      *ขอให้มีความสุขวันคริสตมาส   ขอให้มีความสุขวันคริสตมาส 
              B7                       Em                        Am   D     G
       ขอให้มีความสุขวันคริสตมาส    และสุขสันต์วันปีใหม่
                 D   G        A7    D              G                Bm              Am   D7   G
เรานำข่าวดีมา ไม่ว่าอยู่หนใด   นำข่าวดีวันคริสตมาส  และสุขสันต์วันปีใหม่