เราจะร้องสรรเสริญพระนาม

Key: A, Tempo: 75, Time Signature: 4/4
Source:

A                                   Bm         E
เราจะร้องสรรเสริญ พระนาม พระองค์
                          C#m      F#m
ร้องสรรเสริญ พระนาม พระองค์
                  D                        E                A
เพราะพระองค์ประเสริฐ ล้ำเลิศกว่านามอื่นใด
     A                                   Bm       E
     เราจะร้องสรรเสริญ พระนามพระองค์
                               C#m      F#m
     ร้องสรรเสริญ พระนาม พระองค์ 
                      D                         E                  A
     เพราะพระองค์ประเสริฐ ล้ำเลิศกว่านามทั้งปวง

Other Rendition

VOC


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 28-Mar-2021