เฝ้าชิดสนิทพระเจ้า

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

D    A    G                              D  Bm    A
เฝ้าชิดสนิทพระเจ้า                ยิ่งใกล้ยิ่งดี 
D    A        G                              D   A           D
แม้ยากลำบากเพียงไร              ใจอยากอยู่ใกล้
D        G              D                              G                    A
ความทุกข์เดือดร้อนหมดไป      เพราะว่าอยู่ใกล้พระเจ้า
D    A         G                              A               D
ยิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดี                   อยู่ใกล้พระเจ้า
      D A       G                              D  Bm         A
2. เเม้ว่าข้าได้เหินห่าง               จากทางพระเจ้า
  D    A        G                              D A           D
ดวงใจอ้างว้างเปลี่ยวเปล่า         จิตใจโศกเศร้า
 D   G       D                                           G                    A
เมื่อนั้นใจข้าต้องการ                  อยากใกล้พระเจ้านานๆ
D    A         G                              A               D
ยิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดี                   อยู่ใกล้พระเจ้า
      D    A         G                       D  Bm        A
3. ยามทุกข์ลำบากเช่นนี้           ยังโปรดปรานี
  D    A        G                              D   A       D
เปิดทางสวรรค์ให้มี                    บันไดจากฟ้า
  D    G        D                                      G                  A
เห็นทูตสวรรค์ลงมา                    เรียกข้าให้เข้าไปใกล้
D    A         G                                A               D
ยิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดี                    อยู่ใกล้พระเจ้า
      D    A      G                             D  Bm         A
4. แล้วข้าจึงเห็นสว่าง                ทางของพระเจ้า
   D    A         G                              D   A           D
ความยากลำบากบางเบา            เมื่อใกล้พระองค์
D  G           D                                      G                   A
ข้าจะร้องเพลงสรรเสริญ             เฝ้าใกล้พระเจ้าทุกที
D    A         G                              A                D
ยิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดี                   อยู่ใกล้พระเจ้า