ไม่มีนามใด

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

C             F                   G            C                F                G                 Am7
  ไม่มีนามใด    เว้นแต่นามพระเยซู    ไม่มีนามใด เว้นแต่นามของพระองค์
              F                 G        Am G F             C                    Dm
ไม่มีนามใด    เว้นแต่นามพระเย      ซู     พระนามของพระเยซู
      C            Dm7               C                Dm7               C
สมควรรับคำสรรเสริญ    สมควรรับพระเกียรติและพระสิริ