รักอัศจรรย์

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

Intro:  C  Am  F   C  Am  F  Gsus4
Verse 1:
C        F           Em           Am                     Dm
ในโลกที่กว้างใหญ่    ความรักนั้นมีความหมาย
      G7               C    Dm  G
เข้าใจกันไปต่างกัน
C          F           Em           Am7                Dm
เมื่อฉันได้สัมผัส          ความรักของพระเจ้านั้น
      G                 C     Gm7  C
มันทำให้ฉันเข้าใจ

Pre-Chorus:
                       F        G/F                Em
         รักพระองค์    มีพลังที่แสนยิ่งใหญ่
                 Bb/A       A        Dm   Em         F                    Gsus4   G
         ให้ชี..วิต.....ที่เคยเลวร้าย          ในวันนี้มันเปลี่ยนไป

Chorus:
                  C                     Am                 Dm                G
         ความรักพระองค์ ช่างอัศ..จรรย์   คือรักที่พร้อมอภัย
          F               Em       Am                Dm                  Gsus4   
         ให้คนอย่างฉัน...ได้เริ่มใหม่   ให้ชี..วิตฉันมีความหมาย
          G     C                      Am                 Dm                     G
         ความรักพระองค์ ช่างอัศ...จรรย์    คือรักที่พร้อมยอมตาย 
          F                 Em         Am                       Dm         Gsus4   G        C      
         เพื่อให้ความหวัง    ให้ชีวิตใหม่   ในความรัก... ของพระเยซูเท่า   นั้น

Verse 2:
C        F           Em           Am7              Dm
ในโลกที่กว้างใหญ่    ความรักไม่มีเงื่อนไข
      G7              C     Dm  G         
ขอเพียงแค่ใจรับ  มา
C          F       Em           Am                 Dm           
ความรักมีคุณค่า    เพียงเชื่อด้วยใจศรัทธา    
      G                     C     Gm7  C
ในองค์พระเจ้าเท่านั้น

Last Line:
F            Em        Am                     Dm      Gsus4           C
ที่บนกางเขน   ให้ชีวิตใหม่ ในความรัก ของพระเยซูเท่านั้น