คำอธิฐาน w501

Author: W501
Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

D                                     F#m7
พระบิดา  พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
                          Em7                 D/A    Asus A
ขอพระนามพระองค์  เป็นที่สรรเสริญบูชา
           D                        F#m7
พระเยซู   เราร่วมคำอธิฐาน
                         Em7        A          D
ขอแผ่นดินพระองค์   สำแดงเป็นจริง  
                   G                                   D
***  ให้แผ่นดินพระองค์   มาตั้งอยู่ท่ามกลางเรา
                   G                                  D/F#                     
       ให้พระทัยพระองค์  เป็นจริงในเรา
               G                                               D        A/C#     Bm7
       ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร  ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น
                    Em7                      Asus                D
       ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์  พระเจ้านิรันดร์

Bridge
      G          Bm             Em7              Asus                     D
อาเมน   อาเมน   ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์
      G         Bm               Em7             Asus                     D
อาเมน   อาเมน   ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์