คำอธิษฐาน

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source:

G     D7                     Bm          C
    วันนี้หากข้า ผิดพ้องหมองหมางอย่างใด
     D7                   G
หรือมีจิตใจใฝ่ทางอบายร้ายแรง
                                        C                      G  D7    G
หากหลงกระทำล่วงเกินพระธรรมสำแดง  ขอแจ้งในใจ
    G    D7         Bm    C
วันนี้แม้ข้ามีใจโกรธาชิงชัง
    D7                    G
ยะโสโอหังชั่วช้าสามานย์ปานใด
                                 C                  G D7 G
หากมีวาจาหยาบช้าไม่จริงสิ่งใด  อภัย ให้ข้า