อยู่กับพระองค์ - be with you

Key: U, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

Intro: | A | Dm | A | Dm |
          | C#m | F#m | Bm | E | Dm |

Verse1:
    A               C#m
1: พระเยซูของข้า 
         Em               A            D
ข้าวางใจพระองค์ ในทุกเวลาที่มืดมน 
     Bm         E
พบสันติสุขในใจ 
  C#m              F#m
ผู้เล้าโลมยามสิ้นแรง 
    Bm                               E      Dm
ข้าไว้วางใจ ทุกครั้งที่ผ่านคลื่นลม 
    A                    C#m
2: พระองค์ทรงซื่อตรง 
            Em             A      D
ทรงพระบารมี ทรงยกชูชีวิตข้า 
      Bm               E
เป็นแสงตะวันแห่งใจ 
      C#m            F#m
ย่างเท้าของข้าสดใส 
Bm                                   E
ชั่วนิจนิรันดร์ ข้าขอพึ่งในพระองค์ 
                A                  C#m                          F#m       Em               A
      **เพราะชีวิต ข้านมัสการพระองค์         พระเยซูเป็น ผู้เดียวที่ข้าต้องการ 
              D                      E                      C#m    F#
      ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมพระองค์     พระเยซูของข้า 
       Bm                                      E
       เป็นผู้เดียวอยู่กลางพระเจ้าและข้า 
        A                      C#m                    F#m          Em                A
      เพราะชีวิต ข้าอยู่เพื่อพระองค์  จะมอบทั้งชีวี ถวายเป็นเครื่องบูชา 
                D       E         C#m   F#        Bm           E       A
       ขอให้สูงกว่า และลึกยิ่งกว่า     ขอมอบทุกสิ่งแด่พระองค์ 
    A                      C#m
T: เพราะชีวิต ข้าอยู่เพื่อพระองค์ 
   F#m          Em                A
จะมอบทั้งชีวี ถวายเป็นเครื่องบูชา 
        D       E         C#m   F#
ขอให้สูงกว่า และลึกยิ่งกว่า 
    Bm           E       A
ขอมอบทุกสิ่งแด่พระองค์ 
                  D       E         C#m   F#        Bm           E       A
       E: ขอให้สูงกว่า และลึกยิ่งกว่า   ขอมอบทุกสิ่งแด่พระองค์