เชิญมาเยินยอพระนาม

Author: อ ประยุทธ สาริมาน
Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

G                     Bm                   F    G     C
1.มาเชิญมาทุกคนมา  ปรบมือและร้องเพลง
G                    Bm                   F  G  C       
เยินยอนามพระผู้ทรง เป็นองค์จอมราชา
                               Em (D) C          Em       (D)        C
             * เพราะพระองค์ ทรง มี  ชัยชนะ และทรงยิ่งใหญ่
                            Em                 C       D                                                  
              ทรงครอบครอง และทรงอยู่เหนือ โลกา
                        G    Em          F            D                           G     Em                                 
       **ร้องฮาเลลูยา   สรรเสริญพระนาม   ถวายบทเพลงใหม่
                      F         D                G                          
        แด่องค์จอมราชา  ร้องฮาเลลูยา  X 2
   G               Bm            F   G   C    G                  Bm                   F   G   C 
2.องค์พระเยซู ทรงเป็นชีวิตของเรา   ทรงเป็นองค์ที่เราเชื่อ และวางใจนิรันดร์

Other Rendition

Colors Song 3
VOC
VOC-G


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 25-Apr-2021