องค์พระเยซูทรงล้ำค่าอนันต์

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

A           C#m       D          A                      C#m        D         A          
องค์พระเยซู  ทรงล้ำค่าอนันต์     องค์พระเยซู   ทรงล้ำค่าอนันต์
                 D         E               C#m    F#m
       เราจึงรักพระองค์    เราจึงรักพระองค์
                         D         E        A
       เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน