พระเยซูเราน้อมรับพระองค์ (Jesus we enthrone You)

Key: A, Tempo: 70, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

A       A G#mF#m                     F#m-E-D                 E              A
พระเยซู           เราน้อมรับพระองค์           ประกาศพระองค์ เป็นราชา
A       A G#m F#m                    F#m-E-D             Bm          E7
สถิตที่นี่           อยู่ท่ามกลางพวกเรา         เรายกพระองค์ นมัสการ
          A                       F#m             (E) D       E7             A        F#m
         **นมัสการเป็นบัลลังก์  พระองค์        นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์
 (E) D         E             A         F#m               D       E7   A
         นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์    เชิญพระเยซู  ประทับที่นี่

Other Rendition

Colors Song 1
Sila Church Version 2 (Don Moen)
VOC


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 25-Apr-2021