ยกมือของท่าน

Key: G, Tempo: 65, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church (with shift key)

G            C        D               G    Em           C                   Am      D    
ยกมือของท่าน ถวายเกียรติราชา ถวายบังคมก้มกราบ วันทา  สรรเสริญ  
G             C   D     G   Em            C        Am      D            G    
องค์ผู้ทรงราศี ข้าสดุดี องค์พระภูมิ ข้าขอภักดี แด่องค์จอมราชา
(E) A             D    E                A      F#m              D              Bm    E        
        ยกมือของท่าน ถวายเกียรติราชา   ถวายบังคมก้มกราบ วันทา สรรเสริญ  
     A             D     E    A  F#m        D                 Bm     E    A       
        องค์ผู้ทรงราศี ข้าสดุดี องค์พระภูมิ ข้าขอภักดี แด่องค์จอมราชา

Other Rendition

Color Song 1