โปรดเถิดพระวิญญาณ

Key: F, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

    F               F/A                           Bb  C
โปรดเถิดพระวิญญาณ   เชิญเสด็จมา
           F             F/A                  Bb
โปรดเจิมข้าด้วยฤทธา ข้าปรารถนา
       Bb                  C/Bb
พระวิญญาณ ข้ารักพระองค์
       Am                  Dm
ทรงผูกพันยึดใจข้าไว้
    Gm                     G                C
ข้ารักพระองค์  มากขึ้นทุกวันเสมอ
                  F
**ข้าแสวงหาพระองค์
                Dm
พระเจ้าผู้ครอบครองชีวา
             Bb              Gm
นำข้าให้ชิดใกล้พระองค์
                   C
ทรงเติมเต็มข้าด้วยฤทธา
              Em7           A7
ที่ใดจะเหมือนที่แห่งนี้
            D           C            Dm
ที่ข้าได้พบพระพักตร์พระองค์
   Bb             C                          F
นมัสการด้วยจิตวิญญาณความจริง