แม่น้ำแห่งพระคุณ

Key: F, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

Fmaj7             Bbmaj7                   Am7
ข้ามอบวางทุกอย่างลง      ภาระที่หนัก..ล้น 
                   Gm7                    C7            Fmaj7
ข้านอนหยุดพัก     ให้รักพระองค์โอบอุ้มไว้ 
                   Bbmaj7                                 Am7
จิตใจที่โหยอ่อน...แรง   ให้พระองค์ได้เปลี่ยน..แปลง 
                        Gm7               C          F
โอบกอดตัวข้าไว้      ให้อยู่ในรักที่มั่นคง 
               Gm    Am  Bbmaj7                         Am7
***ให้ข้าอยู่ในแม่...น้ำ             แม่น้ำแห่งพระสิ...ริ 
                        Gm7        C                  Fmaj7
ให้ข้าอยู่ในแม่น้ำ        แม่น้ำแห่งพระเมต...ตา 
    Cm7    F7       Bbmaj7                             Am7
ให้ใจที่เหน็ดเหนื่อย..ล้า      ได้อิ่มเอิบด้วยความ..รัก 
                           Gm7             C                Fmaj7
ได้หยุดและผ่อนพัก       ในแม่น้ำแห่งพระคุณ