ข้าวางใจในรักพระองค์

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

  D                   Em             A7                   D  F#m  Bm
      ข้าวางใจในรักพระองค์      ข้าวางใจในรักมั่นคง
                                   Em         A7                         Dsus      D
            เพราะพระองค์ทรงนำข้าไป     ไม่หวั่นไหววางใจพระองค์
       D                     Em            A7                      D    F#m Bm
           ข้าจะทำตามน้ำพระทัย      ข้าจะไปตามทางพระองค์
                                    Em          A7                       Dsus      D
           เพราะพระองค์ทรงนำข้าไป      ไม่หวั่นไหววางใจพระองค์