อย่าลืมว่าพระเยซู

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

G             Am       D7                              G         Em 
อย่าลืมว่าพระเยซู    ทอดพระเนตรท่านอยู่เสมอ 
                Am     D7                         G
ในกิจการในชีวิต      พระสถิตอยู่กับเรา
                 Am       D7               G             Em 
ดังนั้นท่านจงยินดี      และมีรอยยิ้มประดับ 
               Am        D7                        G
อยู่ในดวงใจเสมอ      พระรักเธอและฉัน