ดวงใจของข้า (สดุดี73:26-28)

Key: Dm, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

Dm                       A7                                              Dm
1ดวงใจของข้า  แม้จะวางวาย     แต่พระองค์ยังเป็นกำลังใจ
                      A7                                                      Dm
พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเหินห่าง        จากพระองค์จะพินาศลับไป
                      Gm          Dm             A7      Dm
       **** โอ    โอ้     ดวงใจ          จงเข้าไปใกล้
                      Gm          Dm             A7              Dm
               โอ    โอ้     ดวงใจ          จงเข้าใกล้พระองค์
  Dm                         A7                                                  Dm
2ฝ่ายข้าพระองค์จะเดินเข้าใกล้  เพราะพระองค์นั้นแสนดีจริงใจ
                   A7                                                              Dm
จะเดินเรื่อยไปไม่ไกลเหินห่าง    เพราะพระองค์เจ้าเป็นที่ลี้ภัย