ให้เราสรรเสริญ

Key: Dm, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

Dm                           A7                     Dm  D7
ให้เราสรรเสริญ               พระเจ้ายิ่งใหญ่
             Gm                 Dm
ร้องฮาเลลู....ยาแด่พระเจ้า
            Gm                                        Dm
ให้เรานมัสการ                เทิดทูนพระนามพระองค์
                    A7                                Dm
ทรงเป็นพระเจ้า              และจอมราชา