พระยังทรงพระชนม์ (My Redeemer lives)

Key: E, Tempo: 130, Time Signature: 4/4
Source:

E               A7                E                A7                           E  A7            E   A7  
ฉันรู้  พระองค์ยกโทษทัณฑ์   และล้างมลทิน ไปจากฉัน โดยพระนาม        พระเยซู
E              A7                     E                   A7                           E  A7          E  A7
พระองค์ทำลายความอับอาย   โรคร้าย มลายอัศจรรย์      โดยพระนาม      พระเยซู
           B                                          A7                    B
           * ใจจึงอยากสรรเสริญ  (โว โอโอ)   ในพระองค์   มีชัยอย่างเปี่ยมล้น 
                           E         A7           C#m       B7
                ** พระยังทรงพระชนม์  พระยังทรงพระชนม์ 
                          E         A7           C#m       B7 
                พระยังทรงพระชนม์   พระยังทรงพระชนม์ (x2)
        D                           A/C#                                B 
Bridge: ทุกร้อนและหนักใจ       ละไว้กับพระองค์   เราจึงน้อมรับ
     F#m              G#m       A       B
พระเจ้าของเรา ด้วยความชื่นชมยินดี  (**)


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 04-Apr-2021