ไม้กางเขนโบราณ

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

             A                                 D                               E                                        A
1. บนภูเขา  ซึ่งอยู่ไกล  ได้แลเห็น  ไม้กางเขน  เป็นรอย  แห่งความทุกข์  และความอาย
         A                                   D                                   E7                             A
แต่ใจข้า  รักกางเขน  ที่พระคริสต์  ถูกตรึงตาย  ไถ่คนบาป  ให้รอดพ้น  จากอบาย
                           E           E7              A                   D                         A
            *โดยเหตุนี้  ข้าจึงรัก  ไม้กางเขน  เพราะว่าเป็น  ที่จะวางภาระลง
                                                         D                  A               E7            A
               ข้าก็คง  ยึดกางเขน  ไว้ให้มั่น  แล้ววันหนึ่ง  จะแลกเอามงกุฏงาม

2.  ไม้กางเขน  โบราณนั้น  ชาวโลกพา  กันดูหมิ่น  แต่ข้า  รักกางเขนนั้นหนักหนา
เพราะพระเย ซูคริสต์เจ้า  สละเนา  ในเมืองฟ้า  เสด็จมา  เพื่อยอมตาย  บนกางเขน (*)

3.  ที่กางเขน  โบราณนั้น  ข้าได้เห็น  รัศมี  พระโล  หิตพระองค์  ได้หลั่งไหล
เพื่อจะได้  ชำระบาป  ในตัวข้า  ให้สะอาด  นั่นแหล่ะคือ  ไม้กางเขน  โบราณนั้น (*)

4. ไม้กางเขน  โบราณนั้น  ยึดมันไว้  จนวันตาย  หากใคร  ติเตียนข้า  ไม่ละอาย
เมื่อวันหนึ่ง  ถึงเวลา  พระองค์มา  รับข้าไป  สู่สวรรค์  อยูที่นั้น  สำราญใจ (*)

Other Rendition