ศิลาและป้อมปราการ

Author: w501
Key: B, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

Verse 1:
Bsus2                  E6sus2             G#m7                        Esus2
ข้าแต่พระยาเวห์  โปรดทรงกรุณา ข้าพระองค์กำลังทุกข์ใจ
Bsus2                  E6sus2                G#m7                      Esus2
ดวงตาก็โรยแรง  ไปด้วยความระทม  จิตใจและร่างกายร่วงโรย

Pre-Chorus 1:
         C#m7                             Ebm
ข้าถูกลืมเหมือนคนตาย    ไม่มีใครใส่ใจ 
            E                  F#sus4
ดั่งภาชนะที่มันแตกสลาย
          C#m7                     Ebm
ได้ยินเสียงคำนินทา  จากผู้คนมากมาย
      E                       F#sus4
แต่ข้าจะวางใจพระองค์

Chorus:
             Bsus2                       F#
พระองค์ทรงเป็นศิลาและเป็นป้อมปราการ
           G#m9      F#            Esus2   Ebm7
ขอทรงนำทางข้าไปเพื่อพระนามพระองค์
            C#m7     F#sus4    F#  Ebm7       G#sus4  G#7
ขอทรงปลดข้าให้พ้น           สิ่งที่ดักข้าพระองค์
          C#m7                     F#sus4
เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัย
                                Bsus2
ขอมอบวิญญาณให้พระองค์

Verse 2:
Bsus2                   E6sus2          G#m7                          Esus2
ทรงสะสมความดี  ให้ผู้ที่ยำเกรง  ทรงซ่อนเขาอยู่ในพลับพลา
Bsus2                  Esus2
ข้าแต่พระยาเวห์  อย่าให้ข้าต้องอาย  
G#m7                          Esus2
โปรดทรงช่วยให้ข้าพ้นภัย

Pre-Chorus 2:
       C#m7           Ebm
วันเวลาที่ข้ามี  อยู่ในพระหัตถ์  
                 E                                 F#sus4  F#
โปรดทรงช่วยข้าให้รอด  การข่มเหง
            C#m7                          Ebm
ขอพระพักตร์ของพระองค์  ทอแสงเหนือข้า
                 E                             F#sus4
โปรดทรงช่วยข้าด้วยรัก  พระองค์

Chorus(in Key C):
              Csus2                       G
พระองค์ทรงเป็นศิลาและเป็นป้อมปราการ
           Am7          G             Fsus2
ขอทรงนำทางข้าไปเพื่อพระนามพระองค์
Em7     Dm7       Gsus2      G   Em7        Asus4  A7
ขอทรงปลดข้าให้พ้น     สิ่ง   ที่  ดักข้าพระองค์
          Dm7                       Gsus4
เพราะพระองค์ทรวเป็นที่ลี้ภัย
                                Csus2
ขอมอบวิญญาณให้พระองค์

Tag:
       F#sus2           Csus2
พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัย
     F#sus2              Csus2
ขอมอบวิญญาณให้พระองค์

Other Rendition