โอ้ ข้ารักพระเยซู

Key: F, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

     F                     C     Dm                     Am
**โอ ข้ารักพระเยซู     พระนามข้าขอเชิดชู
Bb                F                    G7                   C7
ผู้ได้พลีชีวิตม..ลาย      เพื่อข้าไม่ตายเป็นไท
F                             C    Dm                     Am
หากไม่มีองค์พระผู้ไถ่    ข้าจะอยู่แห่งหนใด
Bb                     F                G     C7    F
จึงขอมอบชีวิตกายใจ    รับใช้...พระ..องค์ (**)
    F                                Dm          Gm                    C7
1.ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า      ถูกเขาโบยตีเหยียดหยาม
             F                      Dm                   Gm                 C7
    พระเศียรสวมด้วยมงกุฎหนาม     เจ็บช้้าแต่ไม่คลายรัก
    F                                Dm          Gm                C7
2. ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า       ถูกเขาตรึงที่กางเขน
             F                      Dm               Gm                           C7
     จากฟ้ามาเป็นเครื่องบู..ชา      ตรัสว่าพระบิดาโปรดยกโทษ