หมดทั้งดวงใจ

Key: D, Tempo: 70, Time Signature: 4/4
Source:

D             A           Bm                       A    G       A
1. ฝากทั้งชีวิต วางลงที่พระหัตถ์    มอบแด่พระองค์ ทั้งชีวิต
D          A              Bm                 A G    A      Em   A
โอบชีวิตข้า  พยุงในพระหัตถ์        อุ้มชูรักข้า ชั่วนิรันดร์
                           D            A       G        D  F#m    G       
       ***พระเยซูข้าเชื่อ  พระองค์    พระองค์เป็นเจ้าของ   ชีวิต
                         Em                          A                   D      
       พระองค์นั้นคือเหตุผล   ที่ชีวิตข้าสรรเสริญ หมดทั้งดวงใจ
       D             A           Bm                       A    G       A       
2. ติดตามพระองค์ ไปในทุกหนแห่ง   ทุกข์สุขไม่หวั่น วางใจพระองค์
D         A              Bm                A       G         A       Em   A      
จะใช้ชีวิต ในทางของพระองค์    ในพระสัญญา ตราบนิรันดร์
                    D      A    Bm           A              D     A    Bm             A       
      **ข้านมัสการ   จะนมัสการพระองค์  จะนมัสการ   จะนมัสการพระองค์