ในพระคริสต์ผู้เดียว ( In Christ Alone)

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

              C          Am          G    C/E           F                 G          C         
ในพระเยซู    ฉันพบความหวัง  เป็นความสว่าง  เสียงเพลง   กำลัง
        F     C            Am     G       C/E           F              G           C      
ทรงเป็นศิลา   ปราการมั่นคง      ฉันจะเดิน ผ่านความทุกข์   ระทม
                 C/E         F           Am       G        C/E    F               Am        G
          ความรักเสียดฟ้า     สูงเกินเข้าใจ   พบสันติสุข    ความกลัวหายไป
       F        C           Am        G            C/E               F          G        C         
พระผู้เล้าโลม   ทรงเป็นของฉัน          เพราะรักพระองค์  ฉันยืนมั่นคง
          C           F       Am          F               C           F       Am          F
       โอ้........โอ้........โอ้........โอ้........      โอ้........โอ้........โอ้........โอ้........
                           C           Am        G       C/E             F              G            C
          องค์พระเยซู    จ่ายบาปเพื่อฉัน     พระองค์สมบูรณ์  ช่วยยาม  อ่อนแอ
    F           C               Am       G                 C/E               F              G        C       
นี่คือของขวัญ    ความรักชอบธรรม           พระองค์โดนหมิ่น   เพื่อฉัน พ้นบาป
              C/E     F             Am   G                 C/E          F           Am   G
          ที่ไม้กางเขน    พระเยซูตาย          ทรงรับโทษแทน    ฉันรับ..อภัย
           F         C          Am     G          C/E                 F           G    C         
ความบาปทุกคน   วางที่พระองค์       พระคริสต์ ทรงตาย ฉันได้ชีวิต
              C           F       Am          F               C           F       Am          F
           โอ้........โอ้........โอ้........โอ้........      โอ้........โอ้........โอ้........โอ้........